امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
تیم مراقبت ما

دکتر مصطفی حسینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

جراح عمومی، فلوشیپ سر و گردن (دارای دوره تکمیلی جراحی سروگردن و پلاستیک سروگردن از ایران و امریکا)

 

تیم مراقبت ما

دکتر محمد غفاری پور

عضو هیئت مدیره

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

 

تیم مراقبت ما

دکتر بهزاد فراهانی

رئیس هیئت مدیره

متخصص قلب، فلوشیپ اینترونشال

 

تیم مراقبت ما

دکتر محمودرضا عسگری

معاونت درمان

متخصص جراحی عمومی و جراحی کودکان

 

تیم مراقبت ما

دکتر آقاجانی

بازرس شرکت

متخصص قلب، فلوشیپ اینترونشال

 

تیم مراقبت ما

دکتر جعفر رجائی پور

عضو هیئت مدیره

متخصص جراحی عمومی

 

تیم مراقبت ما

دکتر محسن جوان

نائب رئیس هیئت مدیره

متخصص بیهوشی

 

 

منو